Void2Life
הינו ארגון שמטרתו לחקור, ללמד ולשתף ידע על מקור הדברים, קיום החומר "יש מאין

מטרתנו הינה לשחרר את התפיסה החשיבתית על מנת:

        להבין את הריק ואת המשלים לריק, זמן וחוסר זמן, סדר וחוסר סדר, המוח וסנכרון פעילות נוירונים, נסיעה בזמן ו/או     נסיעה בלתי רציפה, יקומים ומיקומם.

        להעצים את המודעות לכך שישנן אינסוף משוואות וירטואליות בלתי ניתנות למניה (אי אפשר לסדר אותן או לספור       אותן),  המייצגות אינסוף יקומים בלתי ניתנים למניה, כאשר סך החומר בכל יקום יחד עם היקום המשלים לו הינו אפס.

      לחדש ולשפר את יכולות התקשורת עם ישויות מעולמות אחרים. זה לא עניין טכנולוגי בלבד; מדובר על העצמת פעילות  המוח כאמצעי תקשורת המתאים ביותר. אנו עומדים מול תקופה מרגשת חדשה עם דור פתוח להדברות עם העולם החיצון   והעולם הפנימי גם יחד.

        לחשוף את האנושות לאפשרויות מעבר למלחמות וקונפליקטים המונעים את התקדמותנו.

        לשפר את הדמיון והיצירה לחיים טובים יותר בעידן המתחדש.

        לחקור, ללמד ולשתף ידע כיצד לשלוט בחלומות ולחוות יציאה מהגוף של התודעה הטהורה (העליונה).

        להעצים את יכולת התודעה הטהורה לראות, לדבר, לשמוע ולשוטט ברחבי האינטרנט המטאפיזי ולהיות יוצרי עולמות.

Void2Life
 שואפים לקדם פעילות לטובת המין האנושי ולטובת עולמנו.

אנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו, זהו הזמן לשינוי מהפכני.

עלינו לסמוך על עצמנו, על התחושה והאינטואיציה העמוקה שלנו.

בואו ניצור מציאות חדשה ונתחבר למינים אחרים ביקום וביקומים אחרים.

נהיה מה שאנחנו רוצים להיות.